• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

RODO

Ogólna informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych są Bytomskie Mieszkania,  z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu,
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, tel: 32 532 50 10

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Bytomskie Mieszkania, ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom
tel.: 782 902 915,
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

  1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w związku ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  2. Odbiorcami danych osobowych jest podmiot świadczący usługi na rzecz Administratora obsługujący stronę BIP jednostki firma IntraCOM. Odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane treści;
  3. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa i okresów retencji ustalonych w załączniku nr 1 do regulaminu udostępniania informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Bytomskie Mieszkania;
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania poprzez złożenie stosownego oświadczenia/wniosku oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - RODO dostępna jest na stronie internetowej jednostki w zakładce rodo i polityka prywatności

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Bytomskie Mieszkania
Pierwsza publikacja
Rafał Odoj 2021-10-20 12:30
Aktualizacja publikacji
Rafał Odoj 2023-02-27 11:58
Wytworzenie publikacji
Rafał Odoj 2023-02-27 11:58
Zatwierdzenie
Rafał Odoj 2023-02-27 11:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry