• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia poniżej 130 000 zł

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 80
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert Status
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej na 2024 rok dla lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom 2024-06-11 2024-06-26 10:00:00 Wszczęte
Odtworzenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Konstytucji 47 w Bytomiu 2024-06-05 2024-06-12 12:00:00 Wszczęte
Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 2024 r. wymaganych przepisami prawa budowlanego w budynkach Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. 2024-05-10 2024-05-17 12:00:00 Wszczęte
Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przy ul. Zabrzańskiej 126 w Bytomiu 2024-03-14 2024-03-20 12:00:00 Wszczęte
Zakup środków czystości dla potrzeb Bytomskich Mieszkań 2024-03-13 2024-03-20 12:00:00 Wszczęte
Zakup materiałów biurowych dla potrzeb Bytomskich Mieszkań 2024-03-08 2024-03-15 12:00:00 Wszczęte
Zakup materiałów elektrycznych 2024-02-20 2024-02-27 12:00:00 Wszczęte
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników - powtórzony 2023-12-13 2023-12-18 12:00:00 Wszczęte
Rozbiórka i zabezpieczenie ruin nie użytkowej zabudowy gospodarczej na terenie podwórza budynku mieszkalnego ul. Korfantego 9 2023-12-13 2023-12-15 12:00:00 Wszczęte
Zabezpieczenie i ochrona budynków przy ulicy Siemianowickiej 105A i 105E poprzez montaż paneli antywłamaniowych oraz systemu instalacji alarmowej i działanie grupy interwencyjnej 2023-12-12 2023-12-18 12:00:00 Wszczęte
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów biurowych należących do Bytomskich Mieszkań 2023-12-12 2023-12-18 11:00:00 Wszczęte
Zakup wraz z dostawą paliwa stałego (groszek) do kotłowni opalanej paliwem przy ul. Składowa 19, 19a, stałym w sezonie grzewczym 01.01.2024r do 15.05.2024 r. 2023-12-12 2023-12-18 12:00:00 Wszczęte
Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji, dezynsekcji termicznej, deratyzacji, czyszczenia lokali po zmarłych, neutralizacji gniazd owadów, czyszczenia strychów oraz pustostanów i innych pomieszczeń zanieczyszczonych przez gołębie lub inne gatunki ptaków, w tym stropodachów do wysokości 0,5 m 2023-12-12 2023-12-18 10:00:00 Wszczęte
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników 2023-12-01 2023-12-11 12:00:00 Wszczęte
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, w pierwszym gatunku pochodzących z bieżącej produkcji i wolnych od wad materiałów biurowych dla potrzeb Bytomskich Mieszkań, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy. 2. Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, lub równoważny o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia określony przez Zamawiającego. 3. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia próbek lub dokumentów potwierdzających parametry przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zapewni dostawę materiałów biurowych (wraz z wniesieniem) do siedziby Zamawiającego położonej w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom. 5. Koszty transportu, dostawy oraz zwrotu wadliwej partii towaru bądź towaru niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty 2023-11-16 2023-11-23 12:00:00 Wszczęte
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania CO gazowego w lokalach mieszkalnych przy ul. Oświęcimskiej 15/2 oraz przy ul. Katowickiej 43/3 2023-11-02 2023-11-09 12:00:00 Wszczęte
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej na 2023r dla lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom 2023-10-02 2023-10-12 12:00:00 Wszczęte
Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 2023r. w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania” z podziałem na dwie (2) Części 2023-09-15 2023-09-25 12:00:00 Wszczęte
Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania wolnostanów lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania 2023-02-06 2023-02-13 10:00:00 Wszczęte
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów biurowych użytkowanych przez Bytomskie Mieszkania w roku 2023 2023-01-20 2023-02-13 12:00:00 Wszczęte
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry