• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia poniżej 130 000 zł

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 63
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert Status
Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 2023r. w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania” z podziałem na dwie (2) Części 2023-09-15 2023-09-25 12:00:00 Wszczęte
Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania wolnostanów lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania 2023-02-06 2023-02-13 10:00:00 Wszczęte
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów biurowych użytkowanych przez Bytomskie Mieszkania w roku 2023 2023-01-20 2023-02-13 12:00:00 Wszczęte
Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania w roku 2023 2023-01-04 2023-01-11 10:00:00 Wszczęte
Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Bytomskich Mieszkań w roku 2023 2022-12-08 2022-12-15 10:00:00 Wszczęte
Usługi transportowe związane z wykwaterowaniami oraz eksmisjami z lokali mieszkalnych i użytkowych w roku 2023 2022-12-08 2022-12-15 11:00:00 Wszczęte
Naprawa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania 2022-11-22 2022-11-28 15:00:00 Wszczęte
Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 29 tablic informacyjno-pamiątkowych (promocyjnych) dla projektów pn.: „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark”, „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”, ”Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”, „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 2022-11-04 2022-11-15 12:00:00 Wszczęte
Świadczenie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, czyszczenie lokali po zmarłych, neutralizacji gniazd owadów, czyszczenie strychów oraz pustostanów lokali i innych pomieszczeń zanieczyszczonych przez gołębie lub inne gatunki ptaków, w tym stropodachów do wysokości 0,5m w 2022r. 2022-09-05 2022-09-13 12:15:00 Wszczęte
„Zaprojektowanie i wykonanie robót instalacyjnych związanych z doprowadzeniem instalacji gazowej do lokali mieszkalnych położonych przy ul. Katowickiej 50 lok.9 i lok.10 w Bytomiu” 2022-09-02 2022-09-12 12:15:00 Wszczęte
Całodobowa sezonowa obsługa eksploatacyjna w sezonie grzewczym 2022/2023 kotłowni opalanych paliwem stałym wraz z rozładunkiem paliwa stałego, składowaniem wywozem i utylizacją odpadów wytworzonych w procesie spalania (ul. Składowa 19, ul. Składowa 19a, ul. Pasteura 4 w Bytomiu 2022-08-18 2022-08-18 12:00:15 Wszczęte
Zaprojektowanie i wykonanie robót instalacyjnych związanych z doprowadzeniem instalacji gazowej do lokali mieszkalnych przy ul. Katowickiej 50 lok.9 i lok.10 w Bytomiu 2022-08-16 2022-08-24 12:15:00 Wszczęte
Usługa całodobowej obsługi instalacji i urządzeń w wymiennikowni ciepła dla nieruchomości usytuowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 105b w sezonie grzewczym 2022/2023. 2022-08-08 2022-08-18 12:15:00 Wszczęte
Sporządzenie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania opinii technicznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Żwirowej 7 stanowiącego zasób Gminy Bytom zgodnie z postanowieniem PINB.IV-7356/60/2022 z dnia 27.05.2022 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Olszewskiego 10 stanowiącego zasób Gminy Bytom zgodnie z postanowieniem PINB.IV-7356/76/2022 z dnia 10.06.2022 2022-08-03 2022-08-16 12:15:00 Wszczęte
Zaprojektowanie i wykonanie robót instalacyjnych związanych z doprowadzeniem instalacji gazowej do lokali mieszkalnych położonych przy ul. Katowickiej 50 lok.9 i lok.10 w Bytomiu. 2022-07-28 2022-08-05 12:15:00 Wszczęte
Zaprojektowanie i wykonanie robót instalacyjnych związanych z doprowadzeniem instalacji gazowej do lokali mieszkalnych położonych przy ul. Katowickiej 50 lok.9 i lok.10 w Bytomiu 2022-07-13 2022-07-21 12:15:00 Wszczęte
Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 2022 r. wymaganych przepisami prawa budowlanego w budynkach Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania 2022-07-06 2022-07-14 12:15:00 Wszczęte
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projek-tu pn.: „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark” 2022-06-20 2022-06-28 12:00:00 Wszczęte
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Witczaka 92, ul. Chełmońskiego 13, ul. Lema 3, ul. Lema 3a, ul. Kochanowskiego 49, ul. Kochanowskiego 35, ul. Kochanowskiego 33 w Bytomiu 2022-05-10 2022-05-16 09:00:00 Wszczęte
Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 2022 r. wymaganych przepisami prawa budowlanego w budynkach Gminy Bytom zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania 2022-04-11 2022-04-20 12:00:00 Wszczęte
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry